Privaatsus teade

  • Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on Home and Storage omandis oleva EFWebshop.com e-poe ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks. Lisaks on Home and Storege OÜ'l järgmised õigused:
    - saata ostjale EFWebshop.com veebipoe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;
    - säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks EFWebshopil e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed.
  • Kõiki EFWebshop.com veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Home and Storage OÜ ei avalda teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandatele osapooltele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist EFWebshop.com veebipoe andmebaasist.
  • EFWebShop.com ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud kordadel.
  • EFWebShop.com kasutab pankadega arveldamisel krüpteeritud andmesidekanalit mis tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub EFWebShop.com e-poel juurdepääs neile andmetele.

Kui Teil  tekkis märkusi või küsimusi, siis palume saata meile tagasiside vorm või  helistage klienditeeninduse numbrile 645 9955.

E-mail:info@efexon.ee