Home and Storage toodete garantii

HOME&STORAGE tootegarantii tingimused

1.1 Garantii ulatus
Home&Storage tootegarantii kehtib kõigile materjali ja tootmise praagile, kuid ainult juhul, kui meie tooteid kasutakse normaalsetes kodustes tingimustes.

1.2 Garantii kestvus
Garantiiaeg on sõltuvalt toodest kuni 30 aastat ostmise momendist. Seetõttu palume säilitada ostutšekk. Täpsemat infot küsige meie müügikonsultandilt

1.3 Garantii tingimused
Garantii ei laiene toote väärkasutamisest tekkinud defektidele ning ettenägematutel asjaoludel tekkinud defektidele (ettenägematuteks asjaoludeks loetakse nt. üleujutused, maavärinad, loodusõnnetused jne.) Liigniiskuse poolt ning kasutuse käigus tekkinud kriimustuste poolt kahjustatud pinnad ei kuulu garantii alla.

Garantiikorras toimub vaid praaktoodete väljavahetamine või parandamine. Home&Storage ei maksa mingisuguseid kahjutasusid, sealjuures ka ettenägematute kahjude ja kaudsete kahjude eest.

Ettenägematute kahjude alla kuulub muu hulgas ajast ning kasutamisest tingitud kulumine. Kaudsete kahjude alla kuuluvad muu hulgas Home&Storage toodete töövigadest tekkinud muu vara kahjustuste parandamisele või väljavahetamisele tehtud kulutused.

Toodete parandamine:
Kui praaktoodet pole võimalik parandada, siis vahetatakse see tasuta uue vastu.

Teenindamine:
Palun tagastage praaktoode koos ostutšekiga Home&Storage kauplusesse. Lähima müüja leidmiseks külastage meie kontaktide lehte. Home&Storage müüja parandab või vahetab praaktoote terve vastu lähtudes sealjuures toodete maaletooja otsusest.

Kohalikud seadused:
Käesolev garantii annab teatud juriidilised õigused. Lisaks sellele on teil täiendavad õigused, mis tulevad kohalikust seadusandlusest.

Comments are closed.